CSG a.s. využívá své know-how z oblasti ICT, procesního a personálního řízení v široce pojaté oblasti auditů. Spektrum služeb sahá od auditů legality SW, přes testy bezpečnosti, kontrolu řízení a efektivity ICT až po personální audity.

Vedení všech organizací (bez ohledu na to, zda patří do oblasti veřejných služeb, má neziskový charakter nebo jde o klasickou firmu) musí řešit úlohu, připomínající kvadraturu kruhu. Kam máme vložit naše omezené prostředky? Pracují naše procesy a zaměstnanci efektivně a udržitelně? Je naše organizace připravena na zítřejší výzvy? Nezanedbáváme nějaké zákonné povinnosti?

Abychom Vám pomohli k lepšímu porozumění této složité problematiky, vycházíme z „podnikatelského“ pohledu na danou organizaci nebo problém. Prioritou je pro nás efektivní a udržitelné nastavení procesů a jejich zdrojů.

 • Vedení organizace musí mít jistotu, že plní požadavky platné legislativy.

 • Vedení organizace musí mít maximální možnou jistotu, že řídí rizika a hrozby, plynoucí z využívání ICT. Zde je vhodné klást otázky typu:
  • Kdo spravuje hesla?
  • Je Váš administrátor „nahraditelný“?
  • Dochází k úniku informací?
  • Jste schopni Váš systém obnovit v případě mimořádných událostí?

 • Vedení organizace musí mít možnost kontrolovat efektivitu investovaných prostředků. Momentální stav lze analyzovat opět přes několik obvyklých otázek:
  • Máte pod kontrolou nákup a správu životního cyklu ICT?
  • Jak efektivně využíváte ICT (HW a SW)?
  • Je struktura informačního systému firmy nastavena rozumně?
  • Umíte spolu komunikovat?
  • Máte schopné a motivované zaměstnance?