ITIL je procesně orientovaný rámec pro oblast IT Service Managementu (ITSM). Vznikl jako souhrn "Best Practices" z oblasti ITSM. ITIL je v současnosti již de facto mezinárodním standardem pro oblast ITSM.

Hlavním přínosem ITIL je především jasné pochopení toho, k čemu jednotlivé procesy slouží, jaké jsou mezi nimi vazby, jaké úkoly plní a jaké parametry by měl každý proces mít. ITIL však není jen nástrojem k efektivnímu řízení IT služeb, ale obsahuje také návody, jak tyto služby dále zlepšovat. Vzhledem k tomu, že mechanismy pro zdokonalování činností jsou obsaženy přímo v jednotlivých procesech, je implementace ITIL ve firmě zárukou průběžného zvyšování kvality.

Náš přístup
  • Procesní řízení - pro pochopení fungování organizace je nezbytná analýza nastavení a fungování procesů, včetně procesů ICT. Musí být jasné, do jaké míry je proces řízen, monitorován, měřen, vyhodnocován a neustále vylepšován.
  • Zákaznicky orientovaný přístup - tento rys vyplývá přímo ze samotné podstaty ITSM; všechny procesy se navrhují s ohledem na potřeby zákazníka, tzn. každá aktivita, každý úkon v každém procesu by mu měl přinést nějakou přidanou hodnotu.
  • Snaha o porozumění - svět odborníků ICT je oddělen od normálního světa bariérou jazyka. S námi se však domluvíte bez problémů.
  • Nezávislost na platformě - rámec ITSM procesů podle ITIL je nezávislý na jakékoliv platformě.
  • Knihovna ITIL zdarma – knihovna je volně dostupná, což znamená, že platíte pouze za práci našich odborníků, nikoli za předražené příručky a učebnice.