Většina zákazníků se orientuje na COBIT 4 (COBIT 4.1). COBIT je mezinárodně uznávaný soubor obecně přijatých cílů (metrik) pro management a audit-benchmarking IT procesů. Jeho smyslem je poskytnout organizaci návod, jak maximalizovat benefity, získané z nasazení informačních technologií, prostřednictvím správného řízení.

Náš přístup je založen na následujících etapách:

  • Mapování základních procesů, analýza informačních procesů a přehled, jak jsou tyto procesy podporovány informačními technologiemi. Stanovení cílů.
  • Definování informační infrastruktury.
  • Propojení řízení jakosti a IT.
  • Nastavení dokumentace.
  • Management zdrojů (lidé, aplikace, data, infrastruktura).
  • Optimalizace procesů.
  • Reporty pro management, nastavení kontrolních bodů a cílů.