Úvod
ITIL
Cobit
ISO 27000
Personální audity
Popsání procesů a monitoring efektivity informačního řízení je významným krokem směrem k personálnímu auditu. Opět se často ptáme prostřednictvím několika prostých otázek:

  • Jak funguje interní komunikace?
  • Máte popsané odborné a osobnostní profily zaměstnanců?
  • Jste schopni měřit, hodnotit a řídit motivaci pracovníků?


Náš přístup

V oblasti personálních auditů nabízíme dva přístupy:
  • Měkká cesta - sebehodnocení a interní zlepšování za pomoci externího poradce.
  • Tvrdá cesta - externí hodnocení a následné organizační změny, včetně případného outplacementu.

Audit interní komunikace, popis osobnostních profilů, měření motivace apod…