Event nemá, coby výraz z marketingu, na 1. pohled s IT byznysem nic společného. Jenže zdání klame – Computer System Praha konkuruje reklamním, resp. event agenturám již řadu let, a to zatím zejména v oblasti kongresových služeb. Původně jsme kongresy a konference pouze technicky zajišťovali, ale pár let zkušeností a kontaktů nás dovedlo k logickému rozšíření z IT a AV podpory k produkci celých akcí na klíč – od prvního nápadu po kompletní realizaci.

Tato expanze, zřejmá už ze založení Computer System Group a.s., se netýká pouze zmiňovaných kongresů – máme za sebou i velké eventy zcela odlišného charakteru, z poslední doby např. kompletní produkci oslav 20. výročí listopadu 89 pro českou politickou stranu. Přišli jsme s konceptem mobilního TV studia, tzv. Mediacube, udělali jsme kompletní grafiku, kampaň (letáky, printy, bannery, radio spot...), celou akci jsme úspěšně realizovali (16 000 unikátních připojení k webu s online přenosem ze studia během 3 dnů).