Během více než 10 let na trhu ICT řešení se nám podařilo vyvinout jednoduchý, praktický a funkční koncept služeb. Náš zákazník se stará o svůj hlavní byznys a my zajišťujeme veškerou potřebnou podporu v následujících oblastech:

malá firma (do 10 zaměstnanců)
 • správa informačního systému
 • provoz a údržba jednotlivých elementů IS
 • Hot Line a Help Desk v nonstop režimu
 • správa životního cyklu HW i SW

střední firma (do 50 zaměstnanců)
 • správa informačního systému
 • provoz a údržba jednotlivých elementů IS
 • Hot Line a Help Desk v nonstop režimu
 • správa životního cyklu HW i SW
 • tvorba a správa interní dokumentace
 • audit stavu IS, včetně např. legality SW

velká firma a státní organizace
 • správa informačního systému
 • provoz a údržba jednotlivých elementů IS
 • Hot Line a Help Desk v nonstop režimu
 • provozní deník správy
 • Log-in management včetně archivace
 • správa životního cyklu HW i SW
 • tvorba a správa interní dokumentace
 • audit stavu IS, včetně např. legality SW
 • řízení bezpečnosti IS ((implementace antivirové ochrany - klienti, servery, gateway, implementace ochrany dat před zneužitím (šifrování, access control))
 • speciální audity, zaměřené na ochranu dat (autentizace uživatelů, prevence zneužívání prostředků IS …)
 • revize elektrických zařízení
 • zápůjčky zařízení