A | KOMPLET
CSG a.s. přebírá plnou odpovědnost za funkčnost informačního systému, včetně konektivity, serverů, sítě, aktivních prvků i koncových stanic. Pro každý typ zařízení je sjednána metrika služeb (tzv. Standard Level Agreement). Ten mj. popisuje dosažitelnost služby (např. 99% času) a postup při případných změnách. Možné výpadky jsou zaznamenány a jejich řešení monitorováno.

CSG a.s. přebírá odpovědnost za řízení celého životního cyklu ICT, včetně návrhů výměn (nákupů) techniky a řešení otázek legality SW. Zajišťuje také otázku revizí elektrických zařízení.

Součástí dohod je popis procesů vzájemné spolupráce, který minimalizuje prostor pro nedorozumění. Kvalita služeb je pravidelně vyhodnocována a v případě neshod jsou zpracována nápravná/preventivní opatření.

V neposlední řadě zákazník dostává metodickou podporu při vytvoření a zpracování potřebné dokumentace.

Typickým zákazníkem je malá či střední firma, která nechce ztrácet čas budováním a řízením ICT oddělení.