Úvod
Komplet
Sdílení
Podpora
B | SDÍLENÍ
Zákazník má pod správou klíčové elementy informačního systému (např. Dataserver). CSG a.s. se stará o ostatní prvky IS (síť, koncové stanice...). Spravované oblasti podléhají identickým procesům a metrikám, jako v případě balíčku Komplet.

Zákazníkovi je poskytována metodická pomoc při tvorbě a zpracování potřebné dokumentace, stejně jako při jednání s třetí stranou (např. dalšími dodavateli).

Typickým zákazníkem je střední nebo velká firma, která potřebuje posílit kapacity svého ICT oddělení a zlepšit know-how svých pracovníků.