C | PODPORA
Zákazníkům jsou poskytovány vybrané služby. Často jde o auditování IS nebo podporu při organizaci a vyhodnocování výběrových řízení. Poskytujeme také metodickou pomoc při tvorbě a aktualizaci dokumentace a při vyjednávání s třetími stranami.

Typickým zákazníkem je střední nebo velká firma, která potřebuje zajistit účinnou kontrolu svého ICT oddělení, případně rozšířit know-how svých pracovníků.