Přeskočit na obsah

Outsourcing

Zákazníkovi je poskytována metodická pomoc při tvorbě a zpracování potřebné dokumentace.

Komplet

Přebíráme plnou odpovědnost za funkčnost informačního systému

Naše návrhy řešení zahrnují konektivitu, servery, sítě, aktivních prvky i koncové stanice. Pro každý typ zařízení je sjednána metrika služeb (SLA – Standard Level Agreement), kterým nastavujeme dosažitelnost služby (např. 99% času) a postup při případných změnách. Možné výpadky jsou zaznamenány. Systémy monitorujeme, studujeme výpadky, navrhujeme vylepšení, nebojíme se restrukturalizace.

CSG přebírá odpovědnost za řízení celého životního cyklu ICT, včetně návrhů, změn a nákupů techniky včetně řešení legality SW. Zajišťuje také revize elektrických zařízení a elektrických obvodů.

Sdílení

Zákazník má pod správou klíčové elementy

CSG se stará o ostatní prvky IS, zejména sítě, koncové stanice a infrastrukturu. Spravované oblasti podléhají identickým procesům a metrikám, jako v případě balíčku Komplet. Takovými našemi obchodními partnery jsou střední nebo velké firmy, které potřebují posílit kapacity svého ICT oddělení a zlepšit know-how svých pracovníků.

Podpora

Zákazníkům jsou poskytovány specifické služby

Často jde o auditování IS nebo podporu při organizaci a vyhodnocování výběrových řízení. Poskytujeme také metodickou pomoc při tvorbě a aktualizaci dokumentace a při vyjednávání s třetími stranami.

Typickým zákazníkem je střední nebo velká firma, která potřebuje zajistit účinnou kontrolu svého ICT oddělení, případně rozšířit know-how svých pracovníků.

Správa informačního systému

Provoz a údržba jednotlivých elementů IS

Hot Line a Help Desk v nonstop režimu

Správa životního cyklu HW i SW

Tvorba a správa interní dokumentace

Audit stavu IS, včetně např. legality SW

Provozní deník správy

Log-in management včetně archivace

Řízení bezpečnosti IS

Speciální audity, zaměřené na ochranu dat

Revize elektrických zařízení

Zápůjčky zařízení

Správa informačního systému

Provoz a údržba jednotlivých elementů IS

Hot Line a Help Desk v nonstop režimu

Správa životního cyklu HW i SW

Tvorba a správa interní dokumentace

Audit stavu IS, včetně např. legality SW

Provozní deník správy

Log-in management včetně archivace

Řízení bezpečnosti IS

Speciální audity, zaměřené na ochranu dat

Revize elektrických zařízení

Zápůjčky zařízení

Správa informačního systému

Provoz a údržba jednotlivých elementů IS

Hot Line a Help Desk v nonstop režimu

Správa životního cyklu HW i SW

Tvorba a správa interní dokumentace

Audit stavu IS, včetně např. legality SW

Provozní deník správy

Log-in management včetně archivace

Řízení bezpečnosti IS

Speciální audity, zaměřené na ochranu dat

Revize elektrických zařízení

Zápůjčky zařízení

cs_CZ